Derneğimiz Alternatif Geri Ödeme Modellerine Yönelik Çalışmalar Yürütmeyi Planlamaktadır

Dünyada ve ülkemizde yeni tedavi seçenekleri geliştirilmeye devam etmektedir. Dünya genelinde, endüstrinin AR-GE harcamaları artmasına rağmen geliştirilen yeni moleküllerin sayıca görece olarak az olması yeni teknolojilerin maliyetlerini hızla yükselmesine sebep olmaktadır. Beklenen yaşam sürelerin uzaması, yaşlanan nüfusun artması ve özellikle bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığının artışı gibi tüketim miktarını arttırıcı sebepler, maliyeti yükselmiş tedavi seçenekleri ile birleşmesi sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de geri ödeme sistemleri ve kamu sağlık harcamalarına önemli yükler getirmektedir. 

Türkiye, geri ödeme sisteminin nüfusu kapsama oranının yüksekliği ve teminat paketlerinin genişliği göz önünde bulundurulduğunda sosyal sigortacılık bakımından dünyadaki ülkelerin başında gelmektedir. Bu geri ödeme koşullarının tahsis edilmesinde sigortalıların yeni teknolojilere erişimi ile ilgili sıkıntılar yaşanmaması için “Alternatif Geri Ödeme Anlaşmaları” kanuni dayanağı ile beraber aktif olarak yürütülmektedir. 

Alternatif geri ödeme modelleri ve anlaşmaları konusunda, uluslararası bilgi birikiminin kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için London School of Economics, LSE Health departmanının uzmanları, uluslararası eğitmenlerin katılımı ile "Alternatif Geri Ödeme Anlaşmaları" konusunda karar vericilere eğitim ve workshop düzenlenmesi, düzenlenen workshop sonrası kurulan teknik çalışma grupları ile karar vericilerin değerlendirmelerini kolaylaştıracak ve kılavuzluk edecek araçların geliştirilerek bila bedel kamu yararına tahsis edilmesine yönelik "Alternatif Geri Ödeme Modellemeleri Projesi"ni kamu yararına yürütülmesi hedeflenmiştir. İlgilenen kurum ve kuruluşların derneğimiz ile iletişime geçmeleri rica olunur.