Derneğimiz HEPA 2015 İstanbul Kongresinde Sponsor Katılımcı Olarak Yer Aldı..

Hepa Europe her yıl Fiziksel Aktivite alanındaki gelişmeleri takip etmek, yıllık planlarını çıkarmak ve yeni paylaşımlarda bulunmak için Dünya çapında toplantılar düzenlemektedir. Bu sene uluslararası düzeyde 6.sı gerçekleştirilen 11. HEPA Europe 2015 İstanbul Konferansının açılış konuşmasını Acıbadem Üniversite’si Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Haluk Özsarı,Hacettepe Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Demirel ve  Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilay Yüce gerçekleştirdi. HEPA Yürütme kurulu üyeleri ve 47 ülkeden 130’dan fazla katılımcının yer aldığı konferansta konuşmasında Yüce katılımcılara derneğimiz ve yürütmekte olduğumuz projeler hakkında bilgi verdi.

HEPA Europe 2015 İstanbul Konferansı’ nda aktif yaşlanma, çocuk ve gençlerde fiziksel aktivitenin önemi, fiziksel aktivitenin psiko – sosyal yönlerinden ve fiziksel aktivitenin artırılması üzerine çalıştaylar düzenlendi.

HEPA nedir, ne yapar?

Hepa Europe; Avrupa Birliği Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ve faaliyetlerini Brezilya’da sürdüren Agita Mundo ile işbirliği yapan, faaliyetlerini Danimarka’dan yürüten bir organizasyon. Organizasyonun fiziksel aktivite odaklı faaliyetleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili strateji ve hedeflerine bağlı olarak şekillendiriliyor.

Avrupa’da sağlık perspektifinden fiziksel aktivitenin önemi konusunda farkındalığın artmasını amaçlayan, sağlık politikaları içerisinde fiziksel aktivite anlayışının güçlendirilmesini, bir yaşam biçimi olarak konumlandırılmasını destekleyen Hepa Europe, etkin stratejiler geliştiriyor ve sektörler arası etkileşimin güçlendirilmesini sağlıyor.

Bunun yanı sıra karar vericiler, kurum ve kuruluşlar arasında fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılması konusunda koordinasyonun geliştirilmesini de üstlenen Hepa Europe, 15 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. Yönetim kurulu farklı Avrupa ülkelerinde çalışmalarını yürüten akademisyenlerden, danışmanlardan, kamu görevlilerinden ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa temsilcilerinden oluşuyor. Organizasyonun 33 ülkeden 140 üyesi bulunuyor. Üye kurum ve kuruluşlar arasındaysa sivil toplum kuruluşları, sağlık ve spor profesyonelleriyle karar vericiler yer alıyor.

6. Hepa Konferans Programı için tıklayınız.

                                                                      

                                                                      hepa logo3