​Dünya Sağlık Örgütü İlk kez Fiziksel Aktivite Stratejisini Açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, 14-17 Eylül 2015 tarihlerinde Litvanya'daki 65. bölgesel komite toplantısında fiziksel inaktivite ile mücadelede stratejisini ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 14-17 Eylül 2015 tarihlerinde Litvanya’daki 65. bölgesel komite toplantısında fiziksel inaktivite ile mücadelede stratejisini ortaya koydu. DSÖ’nün öngörülerine göre Avrupa'da, erişkinlerin 3'te birinden fazlası, gençlerinde üçte ikisi fiziksel olarak yeterince aktif değiller. Dünya çapına ise, fiziksel inaktivite koroner kalp hastalıklarının, diyabet, göğüs ve bağırsak kanseri vakalarının % 6-10 unun, erken ölümlerinse %9’unun temel sebebidir. Bu bilgiler ışığında DSÖ’nün Avrupa bölgesindeki 53 üye ülkesinde aktif eylem kararı almıştır.Stratejinin amacı devletleri ve paydaşları fiziksel aktivite seviyesinin artırılması yönünde çalışmaları için teşvik etmektir.

Bunun için:

  1. fiziksel aktiviteyi artırmak, sedanter alışkanlıkları azaltılması
  2. fiziksel aktiviteyi teşvik eden çevresel faktörleri artırılması (güvenli aktivite alanları,kamusal alanlar,bina güvenliği ve altyapı hazırlıkları)
  3. cinsiyet, yaş, gelir, eğitim seviyesi, etnik köken ve kısıtlı insan ayırımı olmaksızın herkese fiziksel aktivite yapabilmeleri yönünde eşit şartların sağlanması
  4. fiziksel aktivitenin önündeki bariyerlerin kaldırılması ve kolaylaştırılması yönünde kararlar alınmıştır.