"Sağlıklı Yaşam" konusunda "Risk Azaltımı" başlığı altında projeler geliştirme

Günlük yaşantımızda birçok etken sağlıklı bir yaşam sürmemize engel olmaktadır. Hastalık ve mortalite açısından riski yükselten çeşitli faktörler hayatımızın bir parçası haline gelebilmektedir. Hastalıklar ortaya çıktıktan sonra tedavi çabaları hem maddi hem de manevi açıdan önemli yükler yaratmaktadır. Bu nedenle önleyici ve risk azaltıcı yaklaşımlar çok daha önem kazanmaktadır. Beslenme, fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve kilo gibi değiştirilebilir temel 4 risk faktörünü düzenlediğimiz sağlıklı bir yaşam tarzı, çeşitli kronik hastalıklar açısından birçok tedaviden daha fazla yarar sağlayabilir.

Tamamıyla sağlıklı bir yaşam tarzının önemi tartışmasız olmakla birlikte, günlük yaşantımız içerisinde tüm sağlıklsız ve zararlı faktörlerden tümüyle kaçınmak çok zor bir davranış biçimidir. Halk Sağlığı alanında en önemli konulardan bir tanesi olan Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıkların önlenmesi konusunda dört risk faktörünü (fiziksel inaktivite, yetersiz ve sağlıksız beslenme, tütün ve alkol kullanımı) göz önünde bulundurarak, koruyucu ve önleyici programlara destek olması amacıyla, derneğimiz tarafından yapılan dünya genelindeki literatür taramaları sonucunda “Risk Azaltımı” konusunda bilimsel sonuçlar ve görüşler ışığında projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan bir deklarasyona göre Sağlığın tanımı şu şekilde yapılmıştır : Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir. 

Bu görüşler ve tanımlar ile birlikte derneğimiz Advoca Yönetim Ltd. Şti. ile işbirliği protokolü imzalayarak ülke genelinde Sağlıkta Risk Azaltımı konusunda yapılacak çalışmalar konusunda iş birliği protokolü imzalamıştır.


Project Development about the topic of “Risk Reduction” on “Healthy Lifestyle”

At the present time, many factors prevent people from living a healthy life. Various factors that increase the risk of disease and mortality can become a part of our life. After diseases emerge, treatment efforts create important burdens both materially and morally. For this reason, preventive and risk-reducing approaches are becoming more important. Healthy eating, increased physical activity, maintaining ideal body weight and avoiding tobacco use are important components for a healthy life. In addition, healthy life style is superior to many medical treatments in the management and prevention of the complications of chronic diseases. 

It is a very difficult behavior to completely avoid all the unhealthy and harmful factors in our daily lives, however it’s known that being in a completely healthy lifestyle is beyond questioning. In order to support preventive programs, our aim is to develop projects in the light of scientific findings and opinions on "Risk Reduction" as a result of literature reviews made by our association, considering the four risk factors (physical inactivity, unhealthy nutrition, tobacco and alcohol use) of one of the most important issues in the field of public health: Non-Communicable Chronic Diseases. 

By the World Health Organization, the definition of health is as follows: Health is not merely the absence of illness and disability, but the condition of total well-being, in physical, mental and social aspects.

By these aspects and definitions, our association has signed a cooperation protocol with Advoca Yönetim Ltd. Şti. for the work to be carried out on the topic of Risk Reduction in Health.