1h   Kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet veya kronik solunum hastalığından kaynaklanan erken ölümlerde %25 oranında azalma.

2h   Ulusal bağlama bağlı olarak, zararlı düzeyde alkol kullanımında en az %10 göreli azalma.

3h   Yetersiz fiziksel aktivite prevelansında %10 göreli azalma.

4h   Nüfusun ortalama tuz/sodyum tüketim oranında %30 göreli azalma.

5h...   15 yaş üstü bireylerde tütün kullanım prevelansında %30 göreli azalma.

6h   Ulusal bağlama bağlı olarak, yüksek kan basıncı prevelansında %25 göreli azalma veya yüksek kan basıncı prevelansının sabitlenmesi.

7h   Diyabet ve Obezite artışının durdurulması

8h   Kalp krizlerini ve inmeleri önlemek için insanların en az%50'sinin tedavi, ilaç tedavisi ve danışmanlık (glisemik kontrol dahil) alabilmesi.

9h..  Önde gelen bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisi için gerekli makul fiyatlı temel teknolojilerin ve jenerikler dahil temel ilaçların kamu kurumlarında ve                                                                                 özel kurumlarda sunulabilirliğinin %80 oranına çıkarılması.


Dünya Sağlık Örgütü, Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesine ve Kontrolüne İlişkin Küresel Eylem Planı 2013-2020, Geneva, 2013. http://www.thsk.gov.tr/dosya/birimler/kronik_hastaliklar/dokumanlar/2015-kuresel_eylem_plani/kuresel_eylem_plani.pdf (Erişim Tarihi: 7 Haziran 2015)