500 Adet Bisiklet ile "Fiziksel Aktivite'yi Teşvik Projesi 2015-2018" e Destek

    Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ve Onuncu Kalkınma Planı’nda “15 yaş ve üzeri nüfusta yeterli fiziksel aktivite yapanların oranının yüzde 62’ye çıkarılması” hedef olarak belirlenmiştir. 

    Ayrıca Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı; kamu, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının Hareketli Hayatı Teşvik için üzerine düşen görevleri ve faaliyetleri de planlamıştır. Tüm paydaşların desteği ile Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen bu programa destek olmak amacı ile Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği tarafından Hareketli Hayatı Teşvik Protokolü 2013 yılından beri Bakanlığımızla yürütülmektedir.

    Bakanlığımız tarafından başlatılan bisikleti yaygınlaştırma çalışmaları, fiziksel aktiviteyi arttırmak için en uygun yöntemlerden birisidir. Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği 500 adet bisiklet dağıtarak Bakanlığımızın “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi  2015-2018’e destek vermektedir.