Fiziksel Aktivite Eğitim Videosu AHUZEM'de!

Derneğimizin katkıları ile hazırlanan Temel Fiziksel Akitivite Eğitimi Aile Hekimleri Uzaktan Eğitim Modülü (AHUZEM)‘nde yayınlandı. Bu eğitim toplamda 22.241 aile hekimine ulaştı.

Eğitime buradan ulaşabilirsiniz. 

AHUZEM (Aile Hekimliği Uzaktan Eğitim Merkezi) Nedir? 

Ülkemizde Aile Hekimliği geçiş dönemi eğitimleri iki temel etaba ayrılmıştır. Bunlardan ilki 1. Aşama Uyum Eğitimleri, diğeri ise 2. Aşama Klinik Eğitimlerdir.

Birinci aşama eğitimleri Aile Hekimliği disiplini ile ilgili temel kavramları ve felsefesini içerirken, ikinci aşama eğitimleri aile hekimliği uygulamasına farklı alanlardan gelen hekimlerin benzer klinik bilgiye sahip olmalarını amaçlamaktadır.

AHUZEM eğitimleri bahsi geçen ikinci aşama eğitimlerini ifade etmektedir.