​Fiziksel Aktivitenin Faydaları ve Yetersiz Fiziksel Aktivitenin Riskleri

Dünya Sağlık Örgütü fiziksel aktiviteyi iskelet kasları tarafından üretilen, enerji gerektiren herhangi bir bedensel hareket (çalışırken, oynarken, ev işleri yaparken ve boş zamanlarda yapılan hareketler dahil) olarak tanımlamaktadır. Fiziksel aktivite tanımı, fiziksel aktivitenin alt kategorisi olan planlı, yapılandırılmış, tekrar eden ve fiziksel sağlığın bir ya da daha fazla bileşenini iyileştirmeyi ya da korumayı amaçlayan“egzersiz” ile karıştırılmamalıdır. Hem orta hem de şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite sağlık avantajları getirir.

Orta şiddetteki düzenli fiziksel aktivitenin – yürüyüş, bisiklete binme veya spor yapma gibi- sağlık açısından anlamlı yararlı etkileri vardır. Her yaşta fiziksel olarak aktif olmanın yararları, kazalar gibi potansiyel zararlarından ağır basmaktadır. Az fiziksel aktivite hiç fiziksel aktivite yapmamaktan iyidir. Gün içerisinde basit yollarla daha fazla aktivite yaparak önerilen aktivite düzeyine daha kolay ulaşılabilir.

Fiziksel aktivitenin düzenli ve yeterli seviyeleri:

  • Kas ve kardiyorespiratuvar iyiliği geliştirir,
  • Kemik ve fonksiyonel sağlığı geliştirir,
  • Hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, felç, diyabet, meme ve kolon kanseri ve depresyon riskini azaltır,
  • Kalça ve omurga kırıklarından korunmak için düşme riski azaltılmalıdır.
  • Enerji dengesi ve kilo kontrolü esastır.